TRITTY 250系列-CHESTNUT BIANCO

超耐磨地板 > 款式與花色 > TRITTY 250系列 > CHESTNUT BIANCO*

HARO TRITTY 250 Plank 1-Strip 獨板
CHESTNUT BIANCO*
白色板栗木 仿木紋自然消光 4邊倒角
ID no. 530 584