TRITTY 100系列-OAK ITALICA SMOKED

超耐磨地板 > 款式與花色 > TRITTY 100系列 > OAK ITALICA SMOKED*

HARO TRITTY 100 Plank 1-Strip 獨版
OAK ITALICA SMOKED*
義大利煙薰橡木 同步木紋 4邊倒角
ID no. 530 327